Co to są odpady komunalne?

2022-09-22 Łukasz

Podpowiadamy, co to są odpady komunalne

Prawie każda dorosła osoba chociaż raz zastanawiała się nad tym, co to są odpady komunalne. Nie ma się co dziwić, skoro obecne prawodawstwo kładzie duży nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska.

Ogrom śmieci, które są w naszym najbliższym otoczeniu sprawia, że nie tak łatwo poszczególne nieczystości zakwalifikować do odpowiedniej grupy. Śmieci komunalne wyróżniają się jednak na tle innych tym, że pochodzą z naszego bytowania. Z punktu widzenia odpadowego należą one do tzw. „20” grupy nieczystości. Warto więc wiedzieć, co się do nich zalicza. W świetle tych słów do najpopularniejszych odpadów komunalnych zaliczyć możemy:

Zobacz, jak dzielimy odpady komunalne

  • Śmieci niesegregowane – aby odpowiedzieć na pytanie, czym są śmieci komunalne nasze dywagacje warto rozpocząć od odpadów niesegregowanych. W chwili obecnej zbierane są one do czarnych pojemników na śmieci, które zlokalizowane są w sąsiedztwie każdej posesji. Do tego typu odpadów komunalnych wliczają się między innymi pozostałości po segregacji takie jak np. podpaski, pieluchy czy też mięso i kości. Do kosza na śmieci niesegregowane nie wolno wyrzucać śmieci poremontowych. Ich przeznaczeniem jest PSZOK lub kontener na odpady budowlane.
  • Śmieci segregowaneodpady komunalne to także tzw. „selekty”. W Polsce zbierane są oddzielnie takie frakcje jak: metale, tworzywa sztuczne, papier, szkło i bio. Zmiany w Ustawodawstwie sprawiły, że segregacja odpadów jest dziś powszechnym obowiązkiem. Muszą go przestrzegać zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorstwa. Śmieci segregowane są w zależności od Gminy zbierane do plastikowych pojemników lub worków na odpady, które są przeważnie wykonane z folii LDPE.
  • Pozostałe odpady komunalne – największy problem związany z tym, co to są odpady komunalne stanowią śmieci, które umownie można nazwać „nieoczywistymi”. W skład tego rodzaju nieczystości wchodzą odpady elektro, baterie czy np. popiół pochodzący z domowych palenisk. Dużą część pozostałych odpadów komunalnych przyjmują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Informacje o tym, gdzie znajduje się najbliższy PSZOK można znaleźć na stronie Urzędu Gminy lub w harmonogramie wywozu nieczystości otrzymanym od firmy wywozowej.

 

Co to są odpady komunalne?
Co to są odpady komunalne?

 

Zamów ogrodzenie
Opłać online z dostawą na terenie całego kraju
Zarezerwuj termin