Kompleksowy przewodnik po wywozie śmieci w Grudziądzu

2023-09-01 Łukasz

Kompleksowy przewodnik po wywozie śmieci w Grudziądzu

Wywóz śmieci w Grudziądzu jest usługą, która ma na celu utrzymanie czystości i porządku w mieście. Aby w pełni zrozumieć zasady i procedury związane z wywozem odpadów, warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

W Grudziądzu, podobnie jak w innych miastach Polski, obowiązuje segregacja śmieci. Oznacza to, że odpady należy dzielić na poszczególne frakcje, takie jak papier, szkło, plastik czy bioodpady. Dzięki temu możliwe jest ich odpowiednie przetworzenie i ponowne wykorzystanie.

Ważnym elementem wywozu śmieci jest harmonogram odbioru odpadów. W Grudziądzu, podobnie jak w innych miastach, harmonogram ten jest dostępny na stronie internetowej urzędu miasta lub firmy odpowiedzialnej za wywóz odpadów. Dzięki niemu mieszkańcy mogą dowiedzieć się, kiedy i jakie odpady będą odbierane.

W przypadku odpady wielkogabarytowe, takie jak meble czy sprzęt AGD, mieszkańcy Grudziądza mogą skorzystać z usług specjalnych punktów odbioru. Warto sprawdzić lokalizację takich punktów oraz zasady ich funkcjonowania, aby prawidłowo pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów.

W Grudziądzu obowiązuje również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to kwota, którą mieszkańcy muszą uiścić za korzystanie z usług wywozu śmieci. Wysokość opłaty zależy od liczby osób zameldowanych w danej nieruchomości oraz rodzaju odpadów, które są wytwarzane.

Podsumowując, wywóz śmieci w Grudziądzu opiera się na zasadach i procedurach obowiązujących w całej Polsce. Aby prawidłowo korzystać z usług wywozu odpadów, warto zapoznać się z harmonogramem odbioru, zasadami segregacji śmieci oraz opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawowe informacje o wywozie śmieci w Grudziądzu

Grudziądz to miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, zamieszkane przez około 93 000 mieszkańców. System gospodarki odpadami w Grudziądzu obejmuje zarówno wywóz odpadów komunalnych, jak i wielkogabarytowych. Specyfika terenu gminy wpływa na organizację wywozu śmieci, dlatego warto poznać podstawowe informacje dotyczące tego procesu.

Rodzaje odpadów w Grudziądzu: od komunalnych do wielkogabarytowych

W Grudziądzu generowane są różne rodzaje odpadów, które można podzielić na kilka kategorii:

 • Odpady komunalne – obejmują m.in. papier, szkło, plastik, bioodpady, metale, odpady zmieszane oraz niebezpieczne (np. baterie, świetlówki).
 • Odpady wielkogabarytowe – to przedmioty o dużych rozmiarach, takie jak meble, sprzęt AGD czy części samochodowe.
 • Odpady budowlane – powstające w wyniku prac remontowych, budowlanych czy wyburzeniowych.
 • Odpady zielone – pochodzące z terenów zielonych, takie jak gałęzie, liście czy trawa.

Częstotliwość i harmonogram wywozu śmieci w Grudziądzu

W Grudziądzu harmonogram wywozu śmieci jest dostępny na stronie internetowej urzędu miasta oraz firmy odpowiedzialnej za wywóz odpadów. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów zależy od ich rodzaju:

 • Odpady zmieszane – odbierane są co 2 tygodnie.
 • Odpady papierowe, szklane, plastikowe i metalowe – odbierane są raz w miesiącu.
 • Bioodpady – odbierane są co 2 tygodnie w sezonie letnim (kwiecień – październik) i raz w miesiącu w sezonie zimowym (listopad – marzec).

Deklaracja śmieciowa w Grudziądzu: jak ją wypełnić?

W Grudziądzu mieszkańcy mają możliwość wypełnienia deklaracji śmieciowej online. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z poniższym poradnikiem:

 1. Wejdź na stronę internetową urzędu miasta Grudziądz.
 2. Znajdź zakładkę “Gospodarka odpadami” lub “Deklaracja śmieciowa”.
 3. Wybierz opcję “Wypełnij deklarację online”.
 4. Uzupełnij wymagane dane, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ilość osób zameldowanych w danej nieruchomości.
 5. Wybierz rodzaje odpadów, które są wytwarzane w Twoim gospodarstwie domowym.
 6. Zatwierdź deklarację i wydrukuj potwierdzenie jej złożenia.

Jak zamówić szybki wywóz odpadów w Grudziądzu?

W przypadku potrzeby szybkiego wywozu odpadów w Grudziądzu, można skorzystać z usług firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Aby zamówić szybki wywóz odpadów, należy:

 1. Znaleźć firmę oferującą usługi wywozu odpadów w Grudziądzu (np. poprzez wyszukiwarkę internetową).
 2. Skontaktować się z firmą telefonicznie lub mailowo, aby omówić szczegóły usługi.
 3. Podać rodzaj i ilość odpadów do odbioru oraz preferowaną datę i godzinę odbioru.
 4. Uzgodnić warunki płatności i potwierdzić zamówienie usługi.

Warto pamiętać, że szybki wywóz odpadów może wiązać się z dodatkowymi kosztami, dlatego warto wcześniej sprawdzić cennik usług wybranej firmy.

Koszty związane z wywozem śmieci w Grudziądzu

W Grudziądzu, podobnie jak w innych miastach Polski, mieszkańcy ponoszą koszty związane z wywozem odpadów. Warto zatem przyjrzeć się szczegółom dotyczącym opłat za śmieci oraz cenom za wywóz odpadów w Grudziądzu.

Cena wywozu śmieci w Grudziądzu: jakie są stawki?

Opłaty za wywóz śmieci w Grudziądzu zależą od rodzaju odpadów oraz ilości osób zameldowanych w danej nieruchomości. Przykładowe stawki za wywóz śmieci w Grudziądzu to:

 • Segregowane odpady – około 10 zł/miesiąc od osoby
 • Niesegregowane odpady – około 20 zł/miesiąc od osoby

Warto zaznaczyć, że stawki te mogą się różnić w zależności od konkretnej gminy oraz firmy świadczącej usługi wywozu odpadów.

Opłata za śmieci w Grudziądzu: jak jest naliczana?

Opłata za śmieci w Grudziądzu jest naliczana na podstawie deklaracji śmieciowej, którą mieszkańcy składają w urzędzie miasta. W deklaracji należy podać ilość osób zameldowanych w danej nieruchomości oraz rodzaje odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym. Na podstawie tych informacji, urząd miasta nalicza opłatę za śmieci, która jest później uiszczana przez mieszkańców.

Cennik kontenerów na gruz w Grudziądzu

W przypadku potrzeby wynajęcia kontenera na gruz w Grudziądzu, warto sprawdzić cennik usług firm oferujących takie rozwiązania. Ceny kontenerów na gruz mogą się różnić w zależności od wielkości kontenera oraz czasu wynajmu. Przykładowe ceny wynajmu kontenerów na gruz w Grudziądzu to:

 • Kontener 5 m³ – około 900 zł
 • Kontener 7 m³ – około 1000 zł
 • Kontener 16 m³ – około 2200 zł

Warto pamiętać, że ceny te mogą się różnić w zależności od firmy oraz dodatkowych usług, takich jak transport czy odbiór kontenera.

Usługi związane z wywozem odpadów w Grudziądzu

W Grudziądzu mieszkańcy mogą korzystać z różnych usług związanych z wywozem odpadów, takich jak kontenery na odpady, odbiór odpadów komunalnych czy transport odpadów. W kolejnych sekcjach przedstawimy szczegółowe informacje na temat tych usług.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i budowlanych w Grudziądzu

W Grudziądzu istnieje możliwość skorzystania z usług wywozu odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble czy sprzęt AGD, oraz odpadów budowlanych, np. gruz czy stare materiały budowlane. Firmy świadczące takie usługi zazwyczaj oferują wynajem kontenerów na odpady oraz transport i utylizację odpadów. Ceny za wywóz odpadów wielkogabarytowych i budowlanych mogą się różnić w zależności od firmy, rodzaju odpadów oraz ilości śmieci do wywiezienia.

Kontenery na odpady w Grudziądzu: jakie są dostępne?

W Grudziądzu dostępne są różne rodzaje kontenerów na odpady, które można wynająć w zależności od potrzeb. Przykładowe rodzaje kontenerów to:

 • Kontenery na gruz – o pojemnościach od 5 m³ do 20 m³, przeznaczone do zbierania odpadów budowlanych
 • Kontenery na odpady wielkogabarytowe – o różnych pojemnościach, przeznaczone do zbierania mebli, sprzętu AGD czy innych dużych przedmiotów
 • Kontenery na odpady zielone – o różnych pojemnościach, przeznaczone do zbierania odpadów ogrodowych, takich jak gałęzie czy liście

Warto sprawdzić ofertę kilku firm, aby znaleźć kontener o odpowiedniej pojemności i w atrakcyjnej cenie.

Podstawienie kontenera na odpady budowlane: jak to zrobić?

Aby zamówić podstawienie kontenera na odpady budowlane w Grudziądzu, należy skontaktować się z firmą świadczącą takie usługi. Proces zamówienia kontenera zazwyczaj obejmuje:

 1. Wybór odpowiedniego kontenera – należy określić pojemność oraz rodzaj odpadów, które mają być w nim gromadzone
 2. Podanie adresu, na który ma zostać dostarczony kontener
 3. Ustalenie terminu podstawienia i odbioru kontenera
 4. Zawarcie umowy z firmą oraz opłacenie usługi

Ważne jest, aby przed podstawieniem kontenera upewnić się, że na miejscu jest wystarczająco dużo miejsca na jego ustawienie oraz że nie ma przeszkód uniemożliwiających dostęp do niego.

Odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego i przemysłowego w Grudziądzu

W Grudziądzu istnieje również możliwość skorzystania z usług związanych z odbiorem odpadów pochodzenia zwierzęcego, takich jak padlina, oraz odpadów przemysłowych, np. chemikalia czy zużyte oleje. Firmy zajmujące się odbiorem tego rodzaju odpadów zazwyczaj oferują transport i utylizację śmieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ceny za odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego i przemysłowego mogą się różnić w zależności od rodzaju odpadów oraz ilości śmieci do wywiezienia.

Zasady segregacji i gospodarowania odpadami w Grudziądzu

W Grudziądzu obowiązują konkretne zasady segregacji i gospodarowania odpadami, które mają na celu ochronę środowiska oraz efektywne wykorzystanie surowców wtórnych. W kolejnych sekcjach przedstawimy szczegółowe informacje na temat tych zasad.

Zasady segregacji odpadów w Grudziądzu

W Grudziądzu, mieszkańcy są zobowiązani do segregowania odpadów na następujące frakcje:

 • Papier – gazety, czasopisma, kartony, tektura, opakowania papierowe
 • Szkło – butelki, słoiki, opakowania szklane (bez nakrętek i zakrętek)
 • Metale i tworzywa sztuczne – puszki, opakowania aluminiowe, plastikowe butelki, opakowania z tworzyw sztucznych
 • Bioodpady – odpady kuchenne, ogrodowe, resztki jedzenia, fusy z kawy, liście, gałęzie
 • Odpady zmieszane – pozostałe odpady, które nie nadają się do recyklingu, np. zużyte ręczniki papierowe, zabawki, ceramika

Segregacja odpadów pozwala na odzysk surowców wtórnych oraz zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Grudziądzu

W Grudziądzu, gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje:

 1. Zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców
 2. Transport odpadów do odpowiednich miejsc przetwarzania
 3. Przetwarzanie odpadów, w tym recykling, kompostowanie, odzysk energii, składowanie

W celu efektywnego gospodarowania odpadami, mieszkańcy są zobowiązani do korzystania z usług wywozu odpadów świadczonych przez wyznaczone podmioty oraz przestrzegania zasad segregacji odpadów.

Punkt gromadzenia odpadów w Grudziądzu: gdzie jest i jak działa?

W Grudziądzu funkcjonuje punkt gromadzenia odpadów, który umożliwia mieszkańcom bezpłatne pozbycie się wybranych rodzajów odpadów, takich jak:

 • elektroodpady (sprzęt elektroniczny, AGD, baterie, akumulatory)
 • odpady niebezpieczne (farby, lakiery, chemikalia)
 • odpady wielkogabarytowe (meble, materace, dywany)
 • odpady budowlane i remontowe (gruz, płytki, tynki)

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z segregacją i gospodarowaniem odpadami w Grudziądzu. Przedstawiliśmy zasady segregacji odpadów, które obejmują podział na frakcje takie jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane. Omówiliśmy również proces gospodarowania odpadami komunalnymi, który składa się z etapów zbierania, transportu oraz przetwarzania odpadów.

Wspomnieliśmy także o punkcie gromadzenia odpadów w Grudziądzu, który umożliwia mieszkańcom bezpłatne pozbycie się wybranych rodzajów odpadów, takich jak elektroodpady, odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe oraz budowlane i remontowe. Punkt ten znajduje się przy ul. Metalowców 1 i jest czynny w określonych godzinach.

Podsumowując, przestrzeganie zasad segregacji i gospodarowania odpadami w Grudziądzu przyczynia się do ochrony środowiska oraz efektywnego wykorzystania surowców wtórnych. Dzięki temu mieszkańcy miasta mają możliwość przyczynienia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska oraz wspierania procesów recyklingu i odzysku surowców.

 

Wywóz śmieci w Grudziądzu
Wywóz śmieci w Grudziądzu
Zamów ogrodzenie
Opłać online z dostawą na terenie całego kraju
Zarezerwuj termin