Śmieci po remoncie gdzie wyrzucać

2024-05-13 Łukasz

Śmieci po remoncie, gdzie wyrzucać?

Śmieci po remoncie to powszechny problem dla wielu osób remontujących mieszkania lub domy. Podczas prac budowlanych, remontowych czy rozbiórkowych powstają znaczne ilości odpadów w postaci gruzu, styropianu, wełny mineralnej i innych materiałów. Jak sobie z nimi poradzić?

W tym artykule wyjaśnimy, jakie są rodzaje śmieci po remoncie oraz jak można się ich pozbyć w sposób legalny i bezpieczny dla środowiska. Omówimy kwestie transportu, segregacji i kosztów. To ważne informacje dla każdego, kto planuje lub przeprowadza prace remontowe. Wskażemy, gdzie i jak bezpiecznie pozbyć się odpadów budowlanych.

Rodzaje śmieci po remoncie

Podczas prac remontowych i budowlanych powstaje wiele rodzajów odpadów. Oto najczęstsze z nich:

 • Gruz – powstaje podczas prac rozbiórkowych i demontażu, składa się głównie z gruzu ceglanego, betonowego oraz materiałów ceramicznych. Źródłem jest rozbiórka ścian, stropów i fundamentów.

 • Cegły – pochodzą z rozbiórki ścian lub niewykorzystany materiał z budowy. Często są uszkodzone lub połamane.

 • Płytki – odpady ceramiczne i kamienne z demontażu okładzin ściennych i podłogowych.

 • Drewno – odpady z rozbiórki i demontażu elementów drewnianych, boazerii, parkietów oraz resztki i odpady z obróbki drewna.

 • Styropian – pochodzi z rozbiórki lub wymiany ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentów.

 • Papa – odpadowa papa z pokryć dachowych, często zawiera smołę i bitum.

 • Wełna mineralna – z demontażu ocieplenia w postaci mat i płyt z wełny mineralnej.

 • Odpady zmieszane – powstają przy pracach wykończeniowych, są mieszaniną różnych drobnych odpadów.

Problemy ze źle składowanymi odpadami

Niewłaściwe pozbywanie się odpadów budowlanych, takich jak gruz czy styropian, może powodować wiele problemów. Oto najważniejsze z nich:

Zaśmiecanie terenu

Gdy śmieci po remoncie zostają porzucone w lesie, na łące czy przy drodze, powodują zaśmiecenie i degradację terenu. Nie dość, że szpeci to otoczenie, to jeszcze zanieczyszcza glebę i wody gruntowe. Dodatkowo stanowi zagrożenie dla zwierząt, które mogą się skaleczyć lub połknąć niebezpieczne odpady.

Szkodliwy wpływ na środowisko śmieci po remoncie

Niektóre materiały budowlane, jak azbest, styropian czy farby, zawierają substancje toksyczne. Gdy się rozłożą, uwalniają trujące związki do gleby, wód i powietrza. Ma to bardzo niekorzystny wpływ na całe ekosystemy.

Mandaty i kary za nielegalne pozbywanie się śmieci po remoncie

Nielegalne pozbywanie się odpadów budowlanych jest wykroczeniem, za które grożą surowe kary. Mandat za wyrzucanie gruzu w niedozwolonym miejscu może wynieść nawet 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, to kara może sięgnąć 5000 zł. Dodatkowo trzeba będzie pokryć koszty uprzątnięcia odpadów.

Dlatego lepiej pozbyć się odpadów budowlanych w legalny i bezpieczny dla środowiska sposób.

Legalne pozbywanie się śmieci po remoncie

Istnieje kilka legalnych sposobów na pozbycie się odpadów budowlanych:

 • Punkty selektywnej zbiórki odpadów – w wielu miastach znajdują się specjalnie wyznaczone miejsca, gdzie można bezpłatnie oddać odpady pochodzące z remontów. Zwykle są to kontenery lub wydzielone części wysypisk śmieci. Należy jednak sprawdzić, jakiego rodzaju odpady są przyjmowane i w jakich ilościach.

 • Firmy odbierające odpady budowlane – istnieją przedsiębiorstwa specjalizujące się w odbiorze gruzu, styropianu i innych odpadów budowlanych bezpośrednio z miejsca remontu. Za odbiór pobierają opłatę w zależności od ilości i rodzaju odpadów.

 • Składowiska odpadów – na składowiskach można zostawić odpady budowlane, jednak trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia opłaty. Nie wszystkie składowiska przyjmują tego typu śmieci.

 • Sortownie – w sortowniach odpadów budowlanych są przyjmowane, sortowane i przetwarzane. Można do nich bezpośrednio dostarczyć gruz czy inne odpady. Również tutaj obowiązują opłaty.

Najważniejsze jest, aby pozbywać się odpadów budowlanych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Porzucanie ich na dzikich wysypiskach jest nielegalne i grozi wysokimi mandatami.

Segregacja śmieci po pracach remontowych

Właściwa segregacja odpadów budowlanych jest kluczowa dla ich prawidłowej utylizacji. Przede wszystkim należy podzielić odpady na niebezpieczne i inne.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy między innymi:

 • materiały zawierające azbest
 • smołę i produkty smołowe
 • materiały zawierające rtęć
 • farby, lakiery i rozpuszczalniki
 • materiały izolacyjne zawierające freony

Tego rodzaju substancje są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, więc wymagają specjalnych warunków transportu i utylizacji.

Odpady niebezpieczne należy odpowiednio spakować, oznaczyć i przechowywać oddzielnie od pozostałych odpadów budowlanych. Nigdy nie wolno mieszać ich z innymi odpadami czy wyrzucać do zwykłych kontenerów.

Pozostałe śmieci po remoncie można podzielić na:

 • gruz ceglany i materiały ceramiczne
 • odpady drewna
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • szkło

Te frakcje również warto rozdzielić, gdyż ułatwia to późniejszy recykling i odzysk surowców.

Właściwa segregacja na etapie wytwarzania odpadów budowlanych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego ich zagospodarowania. Pozwala ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska, zmniejszyć koszty transportu i przetwarzania oraz zwiększyć ilość surowców do recyklingu.

Transport odpadów

Transport śmieci po remoncie i rozbiórkowych podlega ścisłym regulacjom prawnym. Nie można ich przewozić samodzielnie, lecz trzeba skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm posiadających stosowne zezwolenia.

Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i transportem odpadów budowlanych muszą spełniać określone warunki:

 • Posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zezwolenie na zbieranie odpadów
 • Posiadać zezwolenie na transport odpadów
 • Stosować specjalistyczny sprzęt przystosowany do załadunku i transportu gruzu (samochody skrzyniowe, hakowce itp.)
 • Prowadzić ewidencję odpadów
 • Posiadać umowę z uprawnionym przedsiębiorstwem na odbiór odpadów

Tylko profesjonalna firma posiadająca odpowiednie pozwolenia i zezwolenia może legalnie odebrać i przetransportować odpady budowlane. Nie wolno tego robić na własną rękę, gdyż grozi to dotkliwymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi.

Koszty pozbycia się odpadów

Pozbycie się śmieci po remoncie wiąże się z kosztami, które warto wziąć pod uwagę. Oto kilka kluczowych czynników, które wpływają na cenę:

 • Rodzaj odpadów – inne stawki obowiązują za gruz, inne za styropian czy drewno. Każdy rodzaj odpadu ma swoją cenę.

 • Waga/objętość – im więcej śmieci, tym drożej. W punktach zbiórki i firmach transportowych obowiązują stawki za tonę lub metr sześcienny odpadów.

 • Segregacja – posegregowane odpady są tańsze w utylizacji. Warto rozdzielić np. gruz, styropian i drewno.

 • Region – ceny mogą się różnić w zależności od województwa i dostępnych punktów odbioru.

Oto przykładowe cenniki za odbiór 1 tony odpadów budowlanych:

 • Gruz – od 900 do 2000 zł
 • Styropian – od 800 do 2200 zł
 • Drewno – od 600 do 1900 zł

Dokładne stawki warto sprawdzić bezpośrednio w punktach zbiórki lub firmach transportowych w swojej okolicy. Segregacja i mniejsza ilość odpadów pozwolą ograniczyć koszty.

Waste24 – profesjonalna firma

Waste24 to firma specjalizująca się w odbiorze i utylizacji odpadów budowlanych. Mają wieloletnie doświadczenie w tej branży i szeroki zakres oferowanych usług.

Zakres usług

Waste24 odbiera wszelkiego rodzaju odpady budowlane, w tym:

 • gruz betonowy i ceglany
 • styropian budowlany
 • papę i lepik asfaltowy
 • wełnę mineralną i szklaną
 • płyty GK i OSB
 • okna, drzwi i ramy
 • ceramikę i armaturę łazienkową

Dodatkowo zajmują się rozbiórkami i demontażem obiektów budowlanych. Posiadają pojazdy dostosowane do przewozu kontenerów i worków typu big bag. Oferują kontenery i worki w różnych rozmiarach.

Doświadczenie

Firma istnieje na rynku od 2021 roku i w tym czasie zrealizowała setki projektów związanych z odbiorem odpadów budowlanych w całej Polsce. Mają doświadczenie zarówno w pracy dla klientów indywidualnych, jak i dla developerów oraz firm budowlanych.

Polecani przez klientów

Waste24 cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród swoich klientów. Doceniają oni profesjonalizm pracowników, szybkość realizacji zleceń oraz konkurencyjne ceny. Klienci chwalą też elastyczność firmy i dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb.

Odpady budowlane to nie tylko gruz, ale też panele, okna, drzwi, płytki i inne materiały budowlane. Niestety często lądują one w lasach, przydrożnych rowach lub na dzikich wysypiskach, co jest nielegalne i szkodliwe dla środowiska.

Istnieją jednak legalne sposoby pozbycia się odpadów budowlanych:

 • Zamówienie kontenera i wywóz przez profesjonalną firmę, np. Waste24
 • Zawiezienie mniejszych ilości do PSZOK
 • Odsprzedanie niektórych odpadów jako surowców wtórnych

Najlepszą opcją jest skorzystanie z usług sprawdzonej firmy, która zgodnie z przepisami przetransportuje odpady budowlane do utylizacji lub recyklingu. Dzięki temu można mieć pewność, że gruz nie wyląduje w lesie, a trafi we właściwe miejsce.

 

Śmieci po remoncie gdzie wyrzucać
Śmieci po remoncie gdzie wyrzucać
Zamów ogrodzenie
Opłać online z dostawą na terenie całego kraju
Zarezerwuj termin