Kod odpadu 17 09 04

2024-05-21 Łukasz

Czym jest kod odpadu 17 09 04?

Kod odpadu 17 09 04 jest jednym z wielu kodów nadawanych odpadom w celu ich klasyfikacji i prawidłowego zagospodarowania. Odpady oznaczone tym kodem to mieszanka odpadów z budowy, remontów i demontażu, zawierająca głównie tworzywa sztuczne, gumę, drewno, szkło i metale.

Odpady tego rodzaju powstają przy pracach budowlanych i remontowych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Ich właściwe zagospodarowanie jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz przepisów prawa.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kodowi 17 09 04 – czym dokładnie są odpady nim objęte, skąd się biorą i jak je utylizować zgodnie z przepisami. Omówimy również usługi firmy Waste24 w zakresie odbioru tego rodzaju odpadów z terenu Grudziądza i okolicznych gmin.

Definicja kodu odpadu 17 09 04

Kod odpadu 17 09 04 jest jednym z kodów nadawanych odpadom w celu ich klasyfikacji i identyfikacji. Składa się z 6 cyfr, które określają rodzaj odpadu.

Pierwsze dwie cyfry “17” oznaczają, że mamy do czynienia z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Kolejne dwie cyfry “09” wskazują, że są to odpady z budowy, remontów i demontażu.

Ostatnie dwie cyfry “04” precyzują, że chodzi dokładnie o odpady zmieszane z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Kod 17 09 04 jest zatem przypisany do odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały podczas prac budowlanych, remontowych lub rozbiórkowych, ale nie zawierają substancji niebezpiecznych ani rtęci. Są to np. odpady betonowe, ceglane, ceramiczne czy też drewno, szkło i tworzywa sztuczne.

Odpady oznaczone jako kod odpadu 17 09 04

Kod odpadu 17 09 04 obejmuje różnego rodzaju odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe. Są to przede wszystkim:

 • Odpady z rozbiórki obiektów budowlanych, dróg i chodników
 • Resztki materiałów budowlanych takich jak drewno, metale, tworzywa sztuczne
 • Odpady z remontów i przebudowy budynków mieszkalnych i użytkowych
 • Odpady poprodukcyjne i poużytkowe z produkcji elementów budowlanych
 • Odpady z rozbiórek infrastruktury drogowej i kolejowej

W skrócie – są to wszystkie odpady powstałe podczas prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych zawierające głównie materiały mineralne jak beton, cegła, płytki czy ceramika. Obejmuje zarówno odpady z dużych inwestycji budowlanych jak i z remontów oraz rozbiórek w budownictwie indywidualnym.

Skąd się biorą te odpady?

Odpady o kodzie 17 09 04 powstają przede wszystkim w trakcie prac budowlanych i remontowych. Są to zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, które nie zawierają substancji niebezpiecznych.

Źródła powstawania odpadów 17 09 04:

 • Prace rozbiórkowe – rozbiórka ścian, posadzek, dachów itp. generuje duże ilości gruzu i innych odpadów budowlanych.

 • Remonty mieszkań i domów – wymiana okien, drzwi, podłóg, instalacji. Remonty wiążą się zazwyczaj z dużą ilością odpadów typu gruz, styropian, wełna mineralna.

 • Budowa domów i obiektów przemysłowych – na placach budowy powstają ogromne ilości zmieszanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 • Prace ziemne – kopanie fundamentów, rowów, wykopów generuje ziemię i kamienie, które trzeba usunąć.

 • Prace wykończeniowe – odpady powstające przy tynkowaniu, malowaniu, układaniu płytek.

Największym źródłem odpadów 17 09 04 są duże inwestycje budowlane i rozbiórkowe. Ale także w trakcie remontów mieszkań i domów jednorodzinnych powstają znaczne ilości tych odpadów.

Zagospodarowanie odpadów 17 09 04

Sposoby utylizacji i recyklingu odpadów oznaczonych kodem 17 09 04 zależą od ich składu. Najczęściej stosowane metody to:

 • Składowanie na składowiskach odpadów – jest to najprostsza, ale też najmniej ekologiczna metoda pozbycia się odpadów budowlanych.

 • Recykling – wiele odpadów budowlanych nadaje się do recyklingu, np. gruz betonowy można poddać procesowi kruszenia i uzyskać kruszywo, które znajdzie zastosowanie przy budowie dróg.

 • Spalanie – niektóre odpady można poddać procesowi termicznego przekształcania w specjalnych spalarniach odpadów. Pozwala to odzyskać energię zawartą w odpadach.

 • Produkcja paliwa alternatywnego – z odpadów budowlanych można wyprodukować paliwo alternatywne wykorzystywane np. w cementowniach.

Prawidłowe zagospodarowanie odpadów budowlanych pozwala ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska, oszczędza zasoby naturalne i energię. Dlatego tak ważne jest, aby odpady 17 09 04 trafiały do wyspecjalizowanych firm.

Przepisy dotyczące kodu 17 09 04

Odpady o kodzie 17 09 04 podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Zgodnie z polskim prawem, wytwórcy tych odpadów są zobowiązani do ich prawidłowego zagospodarowania.

Kluczowe przepisy regulujące gospodarkę odpadami 17 09 04 to:

 • Ustawa o odpadach – określa obowiązki posiadaczy odpadów, w tym obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów – zawiera listę odpadów wraz z przypisanymi kodami. Kod 17 09 04 dotyczy zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – określa zasady magazynowania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami – regulacje dotyczące odzysku odpadów 17 09 04 poza instalacjami.

Przestrzeganie tych przepisów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Firma Waste24

Firma Waste24 specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów budowlanych na terenie północnej Polski. Jesteśmy firmą działającą lokalnie, dzięki czemu doskonale znamy realia naszego regionu.

Działamy już od 10 lat, co daje nam bogate doświadczenie w branży. Przez ten czas zdobyliśmy zaufanie wielu firm budowlanych, developerów oraz klientów indywidualnych. Możemy pochwalić się setkami zadowolonych klientów.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych z kodem 17 09 04. Odbieramy m.in. odpady betonowe, ceglane, ceramiczne i inne materiały mineralne. Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz flotę transportową, dzięki czemu jesteśmy w stanie obsłużyć zlecenia o różnej skali – zarówno pojedyncze wywozy kontenerów, jak i długoterminową współpracę przy dużych inwestycjach budowlanych.

Zapewniamy szybką reakcję na zapytania oraz terminową realizację zleceń. Dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług.

Odbiór odpadów 17 09 04 przez Waste24

Firma Waste24 specjalizuje się w odbiorze odpadów budowlanych i rozbiórkowych oznaczonych kodem 17 09 04. Nasze usługi świadczymy m.in. na terenie Grudziądza, gminy Grudziądz, gminy Dragacz, gminy Rogóźno oraz gminy Radzyń Chełmiński.

 • W Grudziądzu odbieramy odpady z całego miasta, w tym z osiedli: Mniszek, Kopernika, Stare Miasto, Osiedle Tarpno i innych.
 • W okolicach Grudziądza działamy m.in. w miejscowościach: Łasin, Łęg, Mełno, Rogóźno, Wielkie Lniska.
 • W gminie Dragacz obsługujemy takie miejscowości jak: Dolna Grupa, Grupa, Fletnowo
 • W gminie Rogóźno odbieramy odpady z: Czeczewa, Rogóźna
 • W gminie Radzyń Chełmiński działamy w: Gołębiewie, Mazankach, Radzyniu Chełmińskim, Szumiłowie.

Nasz cennik za odbiór 1 tony odpadów budowlanych i rozbiórkowych kod 17 09 04 wynosi:

 • Grudziądz i okolice – 600 zł netto
 • Gmina Grudziądz – 650 zł netto
 • Gmina Dragacz – 700 zł netto
 • Gmina Rogóźno -700 zł netto
 • Gmina Radzyń Chełmiński – 680 zł netto

Cena obejmuje załadunek, transport oraz utylizację odpadów. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

Korzyści z usług Waste24

Firma Waste24 specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów budowlanych oznaczonych kodem 17 09 04. Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Profesjonalna i szybka obsługa – nasi kierowcy i pracownicy obsługi klienta zapewnią sprawny odbiór odpadów i miłą obsługę. Reagujemy na zgłoszenia w ciągu 24 godzin.

 • Konkurencyjne ceny – cennik dostosowany jest do potrzeb klientów. Oferujemy atrakcyjne zniżki dla stałych kontrahentów.

 • Bezpieczeństwo – dbamy o przestrzeganie przepisów BHP. Nasz sprzęt i procedury gwarantują bezpieczny załadunek i transport odpadów.

 • Ekologia – odpady przekazujemy do profesjonalnych sortowni i zakładów przetwarzania, dzięki czemu są ponownie wykorzystywane.

 • Wsparcie formalności – pomagamy klientom w wypełnieniu dokumentów związanych z gospodarką odpadami.

Współpraca z Waste24 to gwarancja sprawnego i bezpiecznego pozbycia się odpadów budowlanych z kodem 17 09 04. Zadzwoń już dziś, aby umówić odbiór!

Odpady oznaczone kodem 17 09 04 to powszechnie występujące odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe. Ich prawidłowe zagospodarowanie jest bardzo istotne dla ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów prawa.

Firma Waste24 profesjonalnie odbiera i zagospodarowuje odpady z kodem 17 09 04 z terenu takich miejscowości, jak: Grudziądz, Gmina Grudziądz, Gmina Dragacz, Gmina Rogóźno, Gmina Radzyń Chełmiński. Oferuje konkurencyjne ceny, szybką realizację zleceń oraz wygodny sposób zamawiania usług przez Internet.

Korzystając z usług sprawdzonej firmy Waste24 można mieć pewność, że odpady budowlane zostaną odebrane i zutylizowane zgodnie z przepisami. Warto skorzystać z ich usług przy okazji remontów, rozbiórek i innych prac wytwarzających odpady oznaczone kodem 17 09 04.

Kod odpadu 17 09 04
Kod odpadu 17 09 04
Zamów ogrodzenie
Opłać online z dostawą na terenie całego kraju
Zarezerwuj termin